Download now Ang Matapat na Pag-ibig ng Diyos (Solo vocal rendition) mp3

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: song in <b>/home/oecilkritingz/public_html/mobilemp3dl.xyz/themes/mobilemp3dl/templates/download/youtube.php</b> on line <b>3</b><br />

Title: Ang Matapat na Pag-ibig ng Diyos (Solo vocal rendition)

Published: January 21, 2015

Uploader: 4FldSvc

Duration: 03:33

Awit 18 - Ang Matapat na Pag-ibig ng Diyos (Isaias 55:1-3)
4FldSvc sing along with Sing to Jehovah - Piano Accompaniment
Click "show more" for lyrics

Ang Diyos ay pag-ibig.
Sa atin ay umaantig.
Dahil sa kanyang pagsinta,
Pantubos inilaan niya,
Upang matamo katwiran,
At buhay na walang hanggan.

(KORO)

O kayong nauuhaw,
Mayro’ng tubig ng buhay.
Halina’t inyong tikman,
Pag-ibig niyang tunay.

Ang Diyos ay pag-ibig.
Tayo ay may pananalig.
Pag-ibig ay itinampok,
Nang si Kristo’y iniluklok.
Tinupad ang kanyang tipan,
Narito na ang Kaharian.

(KORO)

O kayong nauuhaw,
Mayro’ng tubig ng buhay.
Halina’t inyong tikman,
Pag-ibig niyang tunay.

Ang Diyos ay pag-ibig.
Sa kanya tayo’y pumanig.
Ang maaamo’y tulungang
Katwiran ay masumpungan.
Sa lahat ng makikinig,
Kaaliwa’y ipabatid.

(KORO)

O kayong nauuhaw,
Mayro’ng tubig ng buhay.
Halina’t inyong tikman,
Pag-ibig niyang tunay.

(Tingnan din ang Awit 33:5; 57:10; Efe. 1:7.)

counter