Download now Pag-ibig ang naghahari mp3

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: song in <b>/home/oecilkritingz/public_html/mobilemp3dl.xyz/themes/mobilemp3dl/templates/download/youtube.php</b> on line <b>3</b><br />

Title: Pag-ibig ang naghahari

Published: January 06, 2011

Uploader: Jusil Gaite

Duration: 04:23

tribute to ate grace nad kuya balong...

Panginoon, turuan Niyo po akong mabuhay sa araw-araw
Na hindi sarili lang ang ipinangingibabaw
Ito ang aking taos-pusong panalangin
At lubos na umaasang Inyong diringgin
(Inyong diringgin)

Hayaan ang mga mata'y mamulat sa katotohanan
Ang pananagutan ay hindi malilimutan
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati
At pag-ibig ang siyang tanging naghahari

Tulungan Niyo po ako sa lahat ng gawain
Upang maging matapat at maunawain
At malaman na ang pagsunod sa utos Niyo
Ay ang pagtulong sa aking kapwa-tao

Hayaan ang mga mata'y mamulat sa katotohanan
Ang pananagutan ay hindi malilimutan
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati
At pag-ibig ang siyang tanging naghahari

Kapag ang aking gawain sa lupa ay tapos na
At ang bagong tungkulin sa langit ay nagsisimula pa
Nawa'y makaligtaan ang koronang nakamtan
Habang iniisip pa rin ang alay sa sangkatauhan

Hayaan ang mga mata'y mamulat sa katotohanan
Ang pananagutan ay hindi malilimutan
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati
At pag-ibig ang siyang tanging naghahari

At pag-ibig ang siyang tanging naghahari.......

counter